Σχεδιασμός Μαθημάτων

Σε αυτό το blog εκτός από ψηφιακά μαθήματα, μπορείτε να βρείτε και σχέδια μαθημάτων τα οποία προσφέρουν ιδέες για δραστηριότητες στην τάξη.

Προσοχή! Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη τάξη. Προσαρμόστε τα σχέδια με αλλαγές σύμφωνα με τις ανάγκες της δικής σας τάξης.  Κάθε τάξη είναι διαφορετική.

Advertisements