Φυσικές Επιστήμες

Τι είναι οι Φυσικές Επιστήμες;

Ορισμός:

Οι φυσικές επιστήμες  είναι οι επιστήμες που μελετούν, με σκοπό να περιγράψουν, να προβλέψουν και να κατανοήσουν, τα φυσικά φαινόμενα, με βάση τις παρατηρισιακές και τις εμπειρικές ενδείξεις. Στις φυσικές επιστήμες, οι υποθέσεις πρέπει να ορίζονται επιστημονικά για να θεωρούνται επιστημονικές θεωρίες. Η εγκυρότητα, η ακρίβεια και κοινωνικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν ποιοτικό έλεγχο, έχοντας, επίσης, ως ομότιμα κριτήρια την επαναληψιμότητα των ευρυμάτων, ανάμεσα σε άλλα κριτήρια και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Ως εκπαιδευτικοί, είναι δουλεία μας να μεταδώσουμε στα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορέσουν και αυτά να πάρουν και να κατανοήσουν βασικές πληροφορίες για τον κόσμο στον οποίο ζουν. Στην Κύπρο δυστυχώς , το επίπεδο των μαθητών μας αλλά και το ενδιαφέρον τους για τις φυσικές επιστήμες είναι σε απογοητευτικά επίπεδα. Για αυτό μέσα από αυτό το blog που είναι αφιερωμένο σε αυτό το μάθημα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε υποστηρικτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς μας, με την ελπίδα ότι θα το βρουν χρήσιμο..

Advertisements